Fıstık Çamı (Pinus Pinea)

İngilizce adları: Stone Pine, Italian Stone Pine, Umbrella Pine Boyu 15-20 metreye kadar olup 10-14 metre arası bir genişliğe ulaşabilir. 150 yıl kadar yaşayan ve orta hızla büyüyen kalın gövdeli bir ağaçtır. Gençken top biçimideki tepesi yaşlandıkça şemsiye/kubbe benzeri bir şekil alır. Kumlu ve killi, zengin toprakta yetişir. Bol güneş ister. Kuraklığa dayanıklıdır. Odunu yakıt olarak kullanılacak kadar yüksek kalorili değildir. Fıstık Çamı daha çok Çam Fıstığı üretimi için yetiştirilir. Ayrıca şemsiyemsi yapısı dolayısıyla park ve bahçelerde gölgelik ağaç olarak da kullanılır. Kabuğu kalın, derin çatlaklı, kızıl-kahverengi renkli ve

Biyo Yakıt Nedir?

Küresel ısınmanın hızla arttığı günümüz dünyasında, buna paralel olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak için dünyada çeşitli projeler yürütülmektedir, bilim adamlarının uzun uğraşlarından sonra adeta yeni dünya düzenini oluşturabilecek tamamıyla doğal yöntemlerle elde edilecek yenilenebilir enerji biyoyakıtları keşfetmişlerdir. Tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkeler için bu durumu avantajlı hale getirmişlerdir; biyoetanol, biyogaz (Biogaz) ve biyodizel (Biodizel) yeni fırsat açılımları yaratmıştır. Güneş, rüzgar, hidrolik enerji, ,hidrojen enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütle enerjisi büyük bir potansiyele sahiptir. Yenilenebilir, doga sartlarinin elverdigi sürece