Biyo Yakıt Nedir?

Küresel ısınmanın hızla arttığı günümüz dünyasında, buna paralel olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak için dünyada çeşitli projeler yürütülmektedir, bilim adamlarının uzun uğraşlarından sonra adeta yeni dünya düzenini oluşturabilecek tamamıyla doğal yöntemlerle elde edilecek yenilenebilir enerji biyoyakıtları keşfetmişlerdir. Tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkeler için bu durumu avantajlı hale getirmişlerdir; biyoetanol, biyogaz (Biogaz) ve biyodizel (Biodizel) yeni fırsat açılımları yaratmıştır. Güneş, rüzgar, hidrolik enerji, ,hidrojen enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütle enerjisi büyük bir potansiyele sahiptir. Yenilenebilir, doga sartlarinin elverdigi sürece